Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Dziedziny artystyczne w LSTK

Malarstwo


Malarstwo jest to dziedzina sztuk plastycznych, której istotą jest posługiwanie się linią, barwą, plamą barwną. Malarstwo było znane od zalania ludzkości,  we wszystkich kręgach kulturowych. Na przestrzeni wieków służyło różnym celom i wykształciło bogactwo tematów technicznych.

Fotografia


Fotografia jest bardzo  znaną i starą dziedziną sztuki, dlatego istnieje wiele jej rodzajów. Znana jest zapewne wielu osobom fotografia portretowa, kiedy to najważniejsi są modele. Fotograf bez wątpienia jest artystą, który powinien mieć wyobraźnię i odpowiednie wyczucie oraz dobre oko.

Rękodzieło


Rękodzieło artystyczne  – czasem zamienne z określeniem sztuka użytkowa – to  dziedzina sztuki zajmująca się wytwarzaniem przedmiotów użytkowych o wysokich walorach estetycznych i zdobniczych. To zestawienie sztuki rąk oraz wyobraźni umysłu twórcy, talentu pozwalającego pokazać ludzką wrażliwość, 

Poezja


Poezja to część literatury pięknej obejmująca utwory wierszowane w odróżnieniu od prozy. Niektóre utwory liryczne pisane są wierszem białym - bez rymowym. Poezja  to obraz uczuć  i myśli zapisanych słowami. Jest to sposób na życie. Najczęściej w poezji wyraża   się emocje, które w nas tkwią.

Rzeźbiarstwo


Rzeźbiarstwo jest sztuką ludową istniejącą od bardzo dawna. Wzmianki o rzeźbie występują już  w Biblii.  Początki bardziej masowego rozwoju rzeźby można datuje się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Figuralna rzeźba ludowa nawiązywała przede wszystkim do kultu religijnego i ludowego.