Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Chronologiczny spis wydarzeń LSTK

12-2001 Założenie i wpisanie do rejestru Sądowego - Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lubinie promującego Zagłębie Miedziowe. Wybrano Zarząd, na czele którego stanęła Janina Komarnicka

06-2002 Warsztaty poświęcone podnoszeniu kwalifikacji twórczych, głównie dotyczące rękodzieła

08-2003 Dwudniowy plener malarski w Szklarskie Porębie, w tym warsztaty artystyczne "Kolor a barwa"

09-2003 Wystawa z okazji 35-lecia Zakładów Górniczych „Lubin” w ramach I Festynu KGHM Polska Miedź S.A.

12-2003 Wystawa w Muzeum Miedzi Ziemi Lubińskiej „Barbórka 2003

07-2004 Wystawa w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie „Przegląd twórczości

08-2004 Plener malarski i fotograficzny w Szklarskie Porębie. Grupa dziesięcioosobowa uczestniczy w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez Jerzego Kosińskiego

09-2004 Wystawa z okazji 30-lecia Zakładów Górniczych „Rudna” w ramach II Festynu KGHM Polska Miedź S.A.

12-2004 Wystawa w Muzeum Miedzi Ziemi Lubińskiej „Barbórka 2004

08-2005 Plener twórczy na wybrzeżu rewalskim „Pogorzelica 2005

09-2005 Wystawa plenerowa „Lubin wczoraj i dziś” w ramach III Festynu KGHM Polska Miedź S.A.

12-2005 Udział w IV Regionalnym Przeglądzie Twórczości "Barbórka 2005"

03-2006 Wystawa w kościele w Młodzieżowym Domu Kultury w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II "W hołdzie wielkiemu Polakowi"

04-2006 Wystawa „Polskie kwiaty” w Centrum Kultury MUZA

05-2006 Stowarzysenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego

08-2006 Plener artystyczny w uroczej, nadmorskiej Pogorzelicy z udziałem Chóru Męskiego z Zakładów Górniczych "Lubin"

12-2006 Wystawa z okazji tradycyjnego święta górniczego i Świąt Bożego Narodzenia

06-2007 Prezentacja prac artystycznych w I Lubińskim Festiwalu Rękodzieła

07-2007 Plener z aukcją charytatywną na rzecz dzieci Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych

08-2007 Plener w nadmorskiej Pogorzelicy promujący współpracę ówczesnego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury ze Ścinawskim Domem Dziecka

09-2007 Wystawa poplenerowa „3 x morze” w Młodzieżowym Dom u Kultury w Lubinie

12-2007 Wystawa górnicza „Górniczy Stan” w Młodzieżowym Dom u Kultury w Lubinie

12-2007 Uroczyste przekazanie i poświęcenie rzeźby Św. Barbary w kościele parafialnym w Osieku – wykonaną przez artystę RSTK – rzeźbiarza Leona Komarnickiego

03-2008 Statutowa zmiana nazwy z Robotniczego na Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

06-2008 Udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła na Lubińskich Błoniach

08-2008 Plener w Ostrowie i nadmorskie inspiracje dla weny artystycznej, poparte szeregiem wykładów instruktorskich z dziedziny plastyki i fotografii.

09-2008 Warsztaty artystyczne oraz wystawa "Kwiaty Polskie" w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce

09-2008 Wystawa poplenerowa w MDK-u z aspektami morskimi i rodzimej przyrody

12-2008 Wystawa górnicza „Niech żyje nam górniczy stan” w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie

06-2009 Udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła w Lubinie

07-2009 Udział w Festiwalu Narodów na Lubińskich Błoniach wraz z wystawą z głównymi aspektami południowo europejskimi i nie tylko

08-2009 Plener w Łebie i urokliwe przysposobienie natury poprzez obiektywy aparatów fotograficznych, a także przelane na płótna farbami olejnymi bądź wyszywane

09-2009  Wystawa "Pejzaże nie tylko dolnośląskie" w nowej lubińskiej Galerii: Cuprum Arena

12-2009 Wystawa górnicza  "Barwy Miedzi" w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie

05-2010 Wystawa papieska „W hołdzie Wielkiemu Polakowi” w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie

06-2010 Udział w IV Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła

08-2010 Plener w Ustroniu Morskim i wspaniałe przeżycia artystyczne dające natchnienie dla twórców

09-2010 Udział i wystawa w Festiwalu Narodów na Lubińskich Błoniach

12-2010 Wystawa „Twórcze inspiracje” nawiązująca do sztuki orientalnej wywodzącej się z Dalekiego Wschodu, ale z nutą aspektu górniczego

04-2011 Wystawa w MDK-u na okoliczność beatyfikacji papieża „Jan Paweł II Świętym”

06-2011 Udział w V Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła

08-2011 Plener w Dźwirzynie z hasłem przewodnim „Morze nasze morze

09-2011 Wystawa "50 lat KGHM" na lubińskim lotnisku z okazji 50-lecia KGHM

12-2011 Wystawa z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia LSTK z tematyką górniczą

04-2012 Wystawa w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie „Kwiaty i krajobrazy

05-2012 Wystawa w Centrum Kultury MUZA „W kolorach wiosny” połączony z aukcją charytatywną dzieł sztuki na rzecz lubińskiego Hospicjum

06-2012 Udział w VI Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła

08-2012 Plener w Dźwirzynie z wystawą „Nowe tematy – sztuka współczesna” wraz z konkursem dla dzieci pod nazwą „Okiem dziecka

12-2012 Konkurs plastyczny „Powiat Lubiński – okiem twórcy” i wystawa górnicza z tematyką „Święta Barbara

05-2013 Wystawa „Majowe Koziołki” z okazji Nadodrzańskiego Festiwalu Myśliwskiego w Rudnej

05-2013 Wystawa i warsztaty artystyczne z okazji „Dnia Kwiatów” na Lubińskich Błoniach

06-2013 Udział w VII Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła

07-2013 Dwudniowy plener w Jastrowcu k/Bolkowa na zaproszenie Stowarzyszenia „Dolina Świekotki”, pod auspicjami Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.

08-2013 Plener w Białym Dunajcu k/Zakopanego wraz warsztatami artystycznymi i wystawą „Piękno naszych gór". Wielu artystów otrzymuje wyróżnienia. Warsztaty prowadziła Pani Agnieszka Byszkowska.

12-2013 Wystawa pokonkursowa w MDK-u p/n „Nasza twórczość” i „Boże Narodzenie

05-2014 Wystawa z motywami kwiatowymi i warsztaty artystyczne z okazji „Dnia Kwiatów” na Błoniach w Lubinie

05-2014 Wystawa prac z tematyką sakralną „W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II” we Wschowie na zaproszenie lokalnego Stowarzyszenia „Witosława”

06-2014 Udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła

07-2014 Wystawa z motywem ducha kopalnianego w hotelu „Skarbek” w Lubinie

08-2014 Plener w Dźwirzynie z roboczą wystawą wykonywanych prac oraz wspomnień z poprzednich plenerów

10-2014 Wystawa poplenerowa w MDK-u „Morze – piękno nieujarzmione

10-2014 Wystawa dzieł plastycznych związanych z osobą Papieża Polaka w Katedrze Legnickiej „Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi

11-2014 Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury otrzymuje z rąk Starosty Powiatu Lubińskiego nagrodę „Skrzydło NGO 2014

11-2014 Gala wystaw Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Świąt czar...” oraz „Tradycje górnicze” w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie.

05-2015 Wystawa i warsztaty artystyczne z okazji III „Dnia Kwiatów” w Lubinie

06-2015 Udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła w tym warsztaty artystyczne.

07-2015 Wystawa „W kolorze jagodowym” z okazji „Dnia Jagody” w Chocianowie

08-2015 Plener w Pobierowie z wystawą wykonywanych tam prac o tematyce związanej z morzem, udostępnionej szerokiej publiczności.

10-2015 Wystawa myśliwska „Koziołki” w Ścinawie z okazji Hubertusowskiego Święta

12-2015 Ogólnopolski Festiwal Górniczy ogłoszony przez LSTK wraz z wystawą pokonkursową. W czasie finisażu ogłoszono wyniki  konkursu wraz z rozdaniem nagród.

05-2016 Wystawa majowa „Co nam w duszy gra?” w Lubińskim MDK-u

06-2016 Udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła. Lubińskie Stowarzyszenie otrzymuje uznanie i wyróżnienie tytułem długofalowego promowania kultury w Zagłębiu Miedziowym

07-2016 Wystawa z okazji „Dnia Jagody” w Chocianowie. Kolorowo i jagodowo szczególnie, że w w tym dniu uczestniczyło wielu gości z Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej.

08-2016 Plener w Pobierowie wraz z warsztatami z dziedziny odlewnictwa gipsowego wraz z wystawą przygotowanych na miejscu prac z udostepnieniem dla publiczności. Plener wizytował Przewodniczący Rady Krajowej RSTK - prof. Paweł Soroka.

11-2016 Uroczyste obchody 15-lecia istnienia Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Młodzieżowym Domu Kultury, z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla artystów. Czworo artystów otrzymało Honorowe Odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej" a dwoje dyplomy okolicznościowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Gościnnie wystąpił: Górniczy Chór Męski przy ZG Lubin

04-2017 Indywidualne wystawy pod patronatem LSTK artystek: Marii Borowicz, Urszuli Urbaniak i Zofii Kilimnik w Sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie. Każda z tych wystaw miała swój wernisaż.

06-2017 Wystawa sakralna w Kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Legnicy dla upamiętnienia XX rocznicy pobytu Św. Jana Pała II na legnickiej ziemi, pod nazwą: „Wszystkich Was noszę w sercu

07-2017 Kolejny udział artystów z LSTK w obchodach „Dni Jagody” w Chocianowie.

08-2017 Wypad plenerowy do nadmorskiego Dźwirzyna i warsztaty związane z rękodzielnictwem

12-2017 Wystawa pod nazwą „Przegląd tematyki górniczej” powiązana z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, wraz z podsumowaniem działalności Stowarzyszenia.

01-2018 Wystawa wraz z finisażem w Chojnowskim Ośrodku Kultury w Chojnowie. Wystawa "Co nam w duszy gra" była prezentowana w chojnowskim COK-u przez 2 miesiące.

07-2018 Chocianów po raz trzeci i wystawa „jagodowa” ciesząca się dużym uznaniem chocianowskiej społeczności.

08-2018 Nadmorski Plener w Dźwirzynie pod hasłem „Morze nasze morze” wraz z prezentacją wykonanych prac dla miejscowej społeczności i turystów z całej Polski.

11-2018 Wystawa w MDK-u obrazująca 3 wyzwania: „Górnicze impresje”, „Wspomnienie lata” i „Świąteczny nastrój"

03-2019 Pani Janina Komarnicka, po osiemnastu latach przewodniczenia Zarządowi LSTK, składa rezygnację z funkcji Prezesa, a jej miejsce zajmuje Wiesław Radojewski, długoletni członek Stowarzyszenia

07-2019 Wystawa letnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie, w której artyści prezentują „Piękno natury” na płótnie i fotografii, ale także wyrażają to piękno prezentując prace rękodzielnicze.

08-2019 Nowe wyzwania i plener artystyczny, tym razem w Dziwnowie. Wykłady i warsztaty pod nadzorem zaproszonej na plener wybitnej znawczyni sztuki. Plener przebiegał pod hasłem „Kobieta w nadmorskiej architekturze”, a temat mocno zafascynował artystów, co zostało odzwierciedlone w małej wystawie szkiców prezentowanej na miejscu w Dziwnowie.

08-2019 Udział artystów z LSTK w Plenerze Sztuk Wszelakich i Rękodzieła (dawniej: Festiwal Rękodzieła), organizowanym przez Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, gdzie zaprezentowane zostały prace rękodzielnicze i obrazy na płótnie.

09-2019 Delegacja artystów z LSTK uczestniczy „Myśliwskim grapowaniu” z wystawą o tematyce łowieckiej w Nowych Łąkach k/Pielgrzymki. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

10-2019 Wystawa poplenerowa z tematyką „Kobieta w nadmorskiej architekturze” w Młodzieżowym Domu Kultury.

12-2019 Finisaż wystaw: „Barbórka” i „Czar świąt w scenerii zimowej” podsumowujący dokonania artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w 2019 r.

04-2020 Martwy sezon w działalności Stowarzyszenia z powodu Koronawirusa COVID-9 - jednakże artyści tworzą i prezentują swoje prace na stronie internetowej.

06-2020 Z powodu pandemii COVID-19 - Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się dopiero w czerwcu - z uwzględnieniem pełnego reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Zatwierdzono sprawozdania za poprzedni rok i przyjęto nowy Regulamin Stowarzyszenia

08-2020 Wystawa historyczna w Centrum Kultury MUZA w Lubinie - poświęcona Bitwie Warszawskiej pod nazwą "Nie zapomnimy - 100 rocznica Cudu nad Wisłą". Wystawę wizytuje Przewodniczacy Rady Krajowej RSTK prof. Paweł Soroka.

08-2020 Udział artystów z LSTK w "Plenerze Sztuk Wszelakich i Rękodzieła" - organizowanym przez Centrum Kultury MUZA w Lubinie. Prezentowane były głównie wyroby rękodzielnicze, ale nie brakło także obrazów.

09-2020 Wyjazd plenerowy, dwudniowy, do Szklarskiej Poręby z tematem przewodnim "Bitwa Warszawska", wraz ze zwiedzaniem Domu Carla i Gerharta Hauptmannów oraz  Muzeum Regionalnego w Jeleniej Górze. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia "Leśnej Huty" i zapoznania się z technologią odlewania wyrobów ze szkła.

09-2020 Wystawa poświęcona Św. Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę jego urodzin pn. "W BLASKU ŚWIĘTOŚCI", prezentowana w kościele Św. Wojciecha w Lubinie przez cały wrzesień.

10-2020 Wystawa papieska "W blasku świętości" przeniesiona i eksponowana przez kolejny miesiąc w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie.

07-2021 Dwudniowy plener artystyczny w rejonie Bolkowa. Tym razem tematem przewodnim były krajobrazy Przedgórza Karkonoskiego. Uczestnicy mieli sposobność zwiedzenia Kościoła Pokoju w Jaworze, Zamku "Książ" i Palmiarni w Wałbrzychu. Punktem noclegowym był Zajazd w Sadach Dolnych.

08-2021 Nadmorski plener artystyczny w Rewalu. Miejscem pobytu był Pensjonat "EUROBAŁTYK". Tematem przewodnim była "Abstrakcja w nadmorskiej przestrzeni". Duże zaangażowanie artystów w warsztatach prowadzonych przez instruktorkę z dziedziny malarstwa - Panią mgr Elżbietę Kochan. Końcowym efektem była prezentacja prac wykonanych podczas pobytu, która zdobyła głębokie uznanie zarówno instruktorów jak i obserwatorów.

08-2021 Spotkanie grupy artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Dyrektorem Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Dolnego Śląska - Panem dr Grzegorzem Ćwiertniewiczem. Spotkanie odbyło się w biurze Zarządu LSTK. 

08-2021 Doroczny udział artystów w Plenerze Sztuk Wszelakich i Rękodzieła (dawny "Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła") organizowanych w Parku Piłsudskiego przez Centrum Kultury MUZA. 

09-2021 Plenerowy pokaz sztuki malarskiej w wykonaniu artystów Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, podczas organizowanego przez Centrum Działań Twórczych w Lubinie - "Targowiska sztuki".

10-2021 Wystawa poplenerowa w Centrum Kultury MUZA. W wystawie zaprezentowano prace wykonane podczas letnich plenerów artystycznych: podgórskiego w rejonie Bolkowa i nadmorskiego w Rewalu.

11-2021 Spotkanie Zarządu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Przewodniczącym Rady Krajowej RSTK - prof. dr Pawłem Soroką. Spotkanie nawiązywało do obchodów jubileuszu 20 lecia istnienia LSTK.

11-2021 Uroczyste obchody jubileuszu XX lecia LSTK w Centrum Działań Twórczych. Na uroczystość przybyli: Prezydent Miasta Lubina - Pan Robert Raczyński, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego - Pan Grzegorz Ćwiertniewicz, Przewodnicząca Rady Powiatu - Pani Jadwiga Musiał, Dyrektor CK MUZA - Pani Małgorzata Życzkowska-Czesak, Dyrektor CDT - Pani Anna Wiśniewska i wielu innych przedstawicieli lubińskich instytucji. Czworo artystów z LSTK otrzymało Honorową Odznakę "Za zasługi dla Kultury Polskiej", a czterech innych uhonorowano dyplomami przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Były również uznania lokalne, które przyznali: Prezydent Lubina, Starosta Powiatu, Dyrektor Urzędu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim i Przewodniczący RK RSTK. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała wystawa poświęcona osiągnięciom artystów na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. 

12-2021 Udział artystów z LSTK (szczególnie rękodzielników) w organizowanej przez Centrum Działań Twórczych "Manufakturze świątecznej", oraz w Kiermaszu Bożonarodzeniowym pod nazwą "Lubińskie Betlejem" organizowanym przez Stowarzyszenie Trzeci Wiek.

12-2021 Wystawa historyczna w Centrum Kultury MUZA pod nazwą "Nie zapomnimy - 40 rocznica ogłoszenia stanu wojennego". Honorowy patronat nad wystawą przyjął Starosta Powiatu Lubińskiego - Pan Adam Myrda. Wystawa przedłużona, a finisaż tej wystawy odbył się 19 stycznia 2022 r. 

02-2022  Wystawa Walentynkowa - trwająca cały miesiąc w Restauracji sieci BARON (dawna LUTNIA). Finisaż tej wystawy odbył się 10 marca. Niestety - finisaż ze względu na COVID-19 - miał charakter zamknięty.

05-2022 Plener artystyczny w uroczym Ogrodzie FREYA w Bukownej.

05-2022 Wiosenna (kwiatowa) wystawa prac artystycznych w Restauracji sieci BARON p/t. "Wiosenne impresje kwiatowe". Wystawa prezentowana przez cały maj i czerwiec.

06-2022 Wystawa plenerowa w Hotelu ASTONE w Lubinie z motywem wiosennym. Pierwotnie zaplanowano dwudniowy czas wystawy, jednakże ze wzgledu na duże zainteresowanie przedłużono ją o tydzień. 

06-2022 Dwudniowy plener artystyczny na terenie Zagłębia Konińskiego z ekologicznym wyzwaniem „Człowiek kształtuje i chroni środowisko”. Uczestnicy mieli możliwość spojrzenia z bliska na przedpola odkrywki węgla brunatnego, płynęli statkiem po jeziorze Ślesińskim, zwiedzili Muzeum Okręgowe w Gosławicach, ale także odwiedzili Bazylikę w Licheniu. 

08-2022 Wystawa ekologiczna w Centrum Kultury MUZA pod nazwą "Człowiek kształtuje i chroni środowisko". Wszyscy malarze ze Stowarzyszenia wywiązali się z zadania, co było efektem pleneru w Zagłębiu Konińskim.

08-2022 Doroczny udział grupy rękodzielniczej z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Plenerze Sztuk Wszelakich i Rękodzieła, organizowanym cyklicznie przez CK MUZA w Parku Piłsudskiego - na zakończenie lata. 

09-2022 Plener artystyczny w Parku Kopernika w Lubinie, w którym uczestniczyła kilkunastu osobowa grupa artystów malarzy.

09-2022 Uczestnictwo dwóch delegatów LSTK w VIII Krajowym Zjeździe Rady Krajowej RSTK w Gorzowie Wlkp.

09-2022 Finisaż wystawy ekologicznej "Człowiek kształtuje i chroni środowisko", w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Duże i cenne uznanie ze strony Dyrektor CK MUZA Pani Małgorzaty Życzkowskiej-Czesak.

09-2022 Kolejna wystawa w Centrum Kultury MUZA. Tym razem "Teatr oczami artystów". Wystawa planowana do 18 października - została przedłużona do końca listopada.

10-2022 Spotkanie Zarządu LSTK z grupą artystów z Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury we Wrocławiu. 

11-2022 Finisaż wystawy "Teatr oczami artystów" w Centrum Kultury MUZA. Wielkie uznanie i wspaniałe recenzje.

02-2023 Wystawa "Życie oczami artysty" prezentowana w Galerii ARS ET HISTORIA w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bolkowie. Wernisaż wystawy w dniu 24 lutego 2023 r.

04-2023 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków ponownie powierza funkcję prezesa - Wiesławowi Radojewskiemu.

06-2023 Wystawa z aspektem architektonicznym Lubina, będąca owocem pleneru artystycznego odbytego we wrześniu 2022 r. w Parku Kopernika w Lubinie, gdzie powstały wspaniałe obrazy przy dźwiękach muzyki organowej.

06-2023 Obchody Dnia Działacza i Animatora Kultury. LSTK między innymi otrzymało podziękowanie z rąk Starosty Lubińskiego za całokształt pracy twórczej na rzecz Powiatu Lubińskiego.

07-2023 Kolejny wypad plenerowy. Tym razem Sudety Środkowe. Przez dwa dni artyści mogli podziwiać uroki górskich krajobrazów, utrwalając ich wizerunek w szkicownikach, by potem przenieś je na płótno. Miejscem noclegowym był uroczy pensjonat o spontanicznej nazwie "BUENOS AIRES" w Kudowie Zdroju.

08-2023 Wystawa w Centrum Kultury MUZA. Tym razem tematem przewodnim było życie Mikołaja Kopernika i wszechświat na którym opierał swoje twórcze hipotezy. Wystawa  trwa od 12 sierpnia do 3 października 2023 r. i nosi tytuł "Mikołaj Kopernik i astronomiczna przestrzeń". Patronat Honorowy nad wystawą przyjął Starosta Powiatu Lubińskiego - Pan Paweł Kleszcz.

08-2023 Kolejny nadmorski plener artystyczny w Rewalu, wraz z warsztatami interdyscyplinarnymi prowadzonymi przez Panią mgr Elżbietę Kochan, mających na celu szersze spojrzenie artystów na otaczający nas wszechświat. Artyści zaprezentowali również swoje prace wykonane na plenerze podczas dwudniowej wystawy w Pensjonacie EUROBAŁTYK w Rewalu.

08-2023 Plener Sztuk Wszelakich i Rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2023 w Parku Piłsudskiego, z udziałem artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

09-2023 Wystawa poplenerowa w Hotelu BARON w Lubinie, będąca owocem dwóch plenerów twórczych odbytych w okresie minionego lata: "Górskie klimaty" - Kudowa Zdrój oraz "Morskie klimaty"  - Rewal. Finisaż wystawy odbył się 10 listopada.

10-2023 Finisaż wystawy kopernikańskiej w Centrum Kultury MUZA. Wzięli w niej udział: Starosta Powiatu Lubińskiego - Pan Paweł Kleszcz, Przewodniczaca Rady Powiatu - Pani Jadwiga Musiał, Dyrekror Centrum Kultury MUZA - Pani Małgorzata Życzkowska-Czesak oraz duża grupa artystów i sympatyków malarstwa.

10-2023 Wystawa kopernikańska w Spółdzielczym Domu Kultury "Kopernik" w Legnicy - od 7 października do 7 listopada z wernisażem tej wystawy w dniu 13 października 2023 r.

11-2023 Wystawa kopernikańska w Galerii ARS ET HISTORIA w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bolkowie od 9 listopada do 30 listopada. Finisaż odbył się w ostatnim dniu wystawy.

11-2023 Wystawa konkursowa "Obrazy poezją Wisławy Szymborskiej inspirowane" - prezentowana w CK MUZA od 15 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Pawła Soroki oceniło prace w dniu 25 listopada 2023 r.

11-2023 Wystawa "Tradycje górnicze w swiatecznym nastroju" - prezentowana w Centrum Działań Twórczych w Lubinie od 21 listopada do 28 grudnia 2023 r. Wernisaż wystawy odbył się 1 grudnia 2023 r.

12-2023 Ogłoszenie wyników konkursu "Obrazy poezją Wisławy Szymborskiej inspirowane" podczas wernisażu wystawy w CK MUZA. Grand Prix konkursu otrzymała Agata Jakubowska-Puch, a wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Sieradzka i Maria Jolanta Bartosiewicz.

01-2024 Wystawa zimowa "Śnieżne pejzaże" w Hotelu Baron w Lubinie

02-2024 Indywidualna wystawa Wiesława Wojciechowskiego w Muzeum Regionalnym w Chojnowie, przedstawiająca "Świat Barw".

02-2024 W zebraniu zwyczajnym członków LSTK, biorą udział goście w osobach: Prezydent Miasta Lubina - Pan Robert Raczyński, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Pan Tymoteusz Myrda i Dyrektor Centrum Działań Twórczych - Pani Anna Wiśniewska.

03-2024 Nasza ubiegłoroczna wystawa "Obrazy poezją Wisławy Szymborskiej inspirowane" otrzymała zaproszenie do Galerii ARS ET HISTORIA w w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Bolkowie i będzie tam prezentowana prawie do końca kwietnia.

04-2024 Wielkie otwarcie Galerii Art Lubin czyli nowego punktu na kulturalnej mapie Lubina. W wernisażu wystawy artystów LSTK "Świat widziany oczami artystów" wzięło udział ponad 100 osób, a uczestniczyli w nim między innymi: Starosta - Pan Paweł Kleszcz i Przewodnicząca Rady Powiatu - Pani Jadwiga Musiał.

04-2024 Finisaż wystawy "Obrazy poezją Wisławy Szymborskiej inspirowane" w Galerii Ars et Historia w Bolkowie. Spotkanie otworzyła Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bolkowie - Pani Katarzyna Doszczak-Fuławka.

05-2024 Kolejna wystawa w Galerii Art Lubin. Tym razem aspekty wiosenne z tytułem "Cieszy nasz wiosna i lato".