Chronologiczny spis wydarzeń LSTK

12-2001 Założenie i wpisanie do rejestru Sądowego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lubinie promującego Zagłębie Miedziowe. Wybrano Zarząd, na czele którego stanęła Janina Komarnicka
06-2002 Warsztaty poświęcone podnoszeniu kwalifikacji twórczych
08-2003 Plener malarski w Szklarskie Porębie
09-2003 Wystawa z okazji 35-lecia Zakładów Górniczych „Lubin” w ramach I Festynu KGHM Polska Miedź S.A.
12-2003 Wystawa w Muzeum Miedzi Ziemi Lubińskiej „Barbórka 2003”
07-2004 Wystawa w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie „Przegląd twórczości”
08-2004 Plener malarski w Szklarskie Porębie
09-2004 Wystawa plenerowa z okazji 30-lecia Zakładów Górniczych „Rudna” w ramach II Festynu KGHM Polska Miedź S.A.
12-2004 Wystawa w Muzeum Miedzi Ziemi Lubińskiej „Barbórka 2004”
08-2005 Plener twórczy na wybrzeżu rewalskim „Pogorzelica 2005”
09-2005 Wystawa plenerowa „Lubin wczoraj i dziś” w ramach III Festynu KGHM Polska Miedź S.A.
04-2006 Wystawa „Polskie kwiaty” w lubińskiej MUZIE
08-2006 Plener w uroczej, nadmorskiej Pogorzelicy
12-2006 Wystawa z okazji tradycyjnego święta górniczego i Świąt Bożego Narodzenia
06-2007 Prezentacja prac artystycznych w I Lubińskim Festiwalu Rękodzieła
07-2007 Plener z aukcją charytatywną na rzecz dzieci Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych
08-2007 Plener w nadmorskiej Pogorzelicy promujący współpracę ówczesnego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury ze Ścinawskim Domem Dziecka
09-2007 Wystawa poplenerowa „3 x morze” w Młodzieżowym Dom u Kultury w Lubinie
12-2007 Wystawa górnicza „Górniczy Stan” w Młodzieżowym Dom u Kultury w Lubinie
12-2007 Uroczyste przekazanie i poświęcenie rzeźby Św. Barbary w kościele parafialnym w Osieku – wykonaną przez artystę RSTK – rzeźbiarza Leona Komarnickiego
03-2008 Zmiana nazwy z Robotniczego na Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
06-2008 Udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
08-2008 Plener w Ostrowie i nadmorskie inspiracje dla weny artystycznej, poparte szeregiem wykładów instruktorskich z dziedziny plastyki i fotografii.
09-2008 Wystawa poplenerowa z auspicjami morskimi i rodzimej przyrody
12-2008 Wystawa górnicza „Niech żyje nam górniczy stan” w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie
06-2009 Udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
07-2009 Udział w Festiwalu Narodów na lubińskich Błoniach wraz z wystawą z aspektem południowo europejskim i nie tylko
08-2009 Plener w Łebie i urokliwe przysposobienie natury poprzez obiektywy aparatów fotograficznych, a także przelane na płótna farbami olejnymi bądź wyszywane
05-2010 Wystawa papieska „W hołdzie Wielkiemu Polakowi” w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie
06-2010 Udział w IV Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
08-2010 Plener w Ustroniu Morskim i wspaniałe przeżycia artystyczne dające natchnienie dla twórczości
09-2010 Udział i wystawa w Festiwalu Narodów na lubińskich Błoniach
12-2010 Wystawa „Twórcze inspiracje” nawiązująca do sztuki orientalnej wywodzącej się z Dalekiego Wschodu, ale z nutą aspektu górniczego
04-2011 Wystawa w MDK-u na okoliczność beatyfikacji papieża „Jan Paweł II Świętym”
06-2011 Udział w V Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
08-2011 Plener w Dźwirzynie z hasłem przewodnim „Morze nasze morze”
09-2011 Wystawa na lubińskim lotnisku z okazji 50-lecia KGHM
12-2011 Wystawa z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia LSTK z tematyką górniczą
04-2012 Wystawa w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie „Kwiaty i krajobrazy”
05-2012 Wystawa w Centrum Kultury MUZA „W kolorach wiosny” połączony z aukcją charytatywną dzieł sztuki na rzecz lubińskiego Hospicjum
06-2012 Udział w VI Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
08-2012 Plener w Dźwirzynie z wystawą „Nowe tematy – sztuka współczesna” wraz z konkursem dla dzieci pod nazwą „Okiem dziecka”
12-2012 Konkurs plastyczny „Powiat lubiński – okiem twórcy” i wystawa górnicza z tematyką „Święta Barbara”
05-2013 Wystawa „Majowe Koziołki” z okazji Nadodrzańskiego Festiwalu Myśliwskiego w Rudnej
05-2013 Wystawa i warsztaty artystyczne z okazji „Dnia Kwiatów” na lubińskich Błoniach
06-2013 Udział w VII Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
07-2013 Dwudniowy plener w Jastrowcu k/Bolkowa na zaproszenie Stowarzyszenia „Dolina Świekotki”, pod auspicjami Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.
08-2013 Plener w Białym Dunajcu k/Zakopanego wraz warsztatami artystycznymi i wystawą „Piękno naszych gór”
12-2013 Wystawa pokonkursowa w MDK-u p/n „Nasza twórczość” i „Boże Narodzenie”
05-2014 Wystawa z motywami kwiatowymi i warsztaty artystyczne z okazji „Dnia Kwiatów” na Błoniach w Lubinie
05-2014 Wystawa prac z tematyką sakralną „W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II” we Wschowie na zaproszenie lokalnego Stowarzyszenia „Witosława”
06-2014 Udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
07-2014 Wystawa z motywem ducha kopalnianego w hotelu „Skarbek” w Lubinie
08-2014 Plener w Dźwirzynie z roboczą wystawą wykonywanych prac i wieczorem wspomnień z poprzednich plenerów
10-2014 Wystawa poplenerowa w MDK-u „Morze – piękno nieujarzmione”
10-2014 Wystawa dzieł plastycznych związanych z osobą Papieża Polaka w Katedrze Legnickiej „Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi”
11-2014 Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury otrzymuje z rąk Starosty Powiatu Lubińskiego nagrodę „Skrzydło NGO 2014”
11-2014 Gala wystaw Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Świąt czar...” oraz „Tradycje górnicze” w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie.
05-2015 Wystawa i warsztaty artystyczne z okazji III „Dnia Kwiatów” w Lubinie
06-2015 Udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
07-2015 Wystawa „W kolorze jagodowym” z okazji „Dnia Jagody” w Chocianowie
08-2015 Plener w Pobierowie z wystawą wykonywanych tam prac o tematyce związanej z morzem, udostępnionej szerokie publiczności
10-2015 Wystawa myśliwska „Koziołki” w Ścinawie z okazji Hubertusowskiego Święta
12-2015 Festiwal górniczy wraz z wystawą pokonkursową
05-2016 Wystawa majowa „Co nam w duszy gra?” w lubińskim MDK-u
06-2016 Udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła
07-2016 Wystawa z okazji „Dnia Jagody” w Chocianowie
08-2016 Plener w Pobierowie wraz z warsztatami z dziedziny odlewnictwa gipsowego
11-2016 Uroczyste obchody 15-lecia istnienia Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Młodzieżowym Domu Kultury, z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla artystów. Gościnnie wystąpili: Górniczy Chór Męski przy ZG Lubin
04-2017 Indywidualne wystawy pod patronatem LSTK artystek: Marii Borowicz, Urszuli Urbaniak i Zofii Kilimnik w Sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie
06-2017 Wystawa sakralna w Kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Legnicy dla upamiętnienia XX rocznicy pobytu Św. Jana Pała II na legnickiej ziemi, pod nazwą: „Wszystkich Was noszę w sercu”
07-2017 Kolejny udział artystów z LSTK w obchodach „Dni Jagody” w Chocianowie
08-2017 Wypad plenerowy do nadmorskiego Dźwirzyna
12-2017 Wystawa pod nazwą „Przegląd tematyki górniczej” powiązana z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia
01-2018 Wystawa wraz z finiszem w Chojnowskim Ośrodku Kultury w Chojnowie
07-2018 Chocianów po raz trzeci i wystawa „jagodowa” ciesząca się dużym uznaniem chocianowskiej społeczności.
08-2018 Nadmorski Plener w Dźwirzynie pod hasłem „Morze nasze morze”
11-2018 Wystawa w MDK-u obrazująca 3 wyzwania: „Górnicze impresje”, „Wspomnienie lata” i „Świąteczny nastrój”
03-2019 Pani Janina Komarnicka, po osiemnastu latach przewodniczenia, składa rezygnację z funkcji Prezesa, a jej miejsce zajmuje Wiesław Radojewski, długoletni członek Stowarzyszenia
07-2019 Wystawa letnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie, w której artyści prezentują „Piękno natury” na płótnie i fotografii, ale także wyrażają to piękno wykonując prace rękodzielnicze

08-2019 Nowe wyzwania i plener artystyczny, tym razem w Dziwnowie. Wykłady i warsztaty pod nadzorem zaproszonej na plener wybitnej znawczyni sztuki. Plener przebiegał pod hasłem „Kobieta w architekturze”, a temat mocno zafascynował artystów, co zostało odzwierciedlone w małej wystawie szkiców prezentowanej na miejscu w Dziwnowie
08-2019 Udział artystów z LSTK w Plenerze Sztuk Wszelakich i Rękodzieła (dawniej: Festiwal Rękodzieła), organizowanych przez CK „Muza” w Lubinie, gdzie prezentowane zostały prace rękodzielnicze i obrazy na płótnie.
09-2019 Delegacja artystów z LSTK uczestniczy „Myśliwskim grapowaniu” z wystawą o tematyce łowieckiej w Nowych Łąkach k/Pielgrzymki.
10-2019 Wystawa poplenerowa z tematyką „Kobieta w nadmorskiej architekturze” w MDK-u
12-2019 Finisaż wystaw: „Barbórka” i „Czar Świąt w scenerii zimowej” podsumowujący dokonania artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w 2019 r.
04-2020 Martwy sezon w działalności Stowarzyszenia z powodu Koronawirusa COVID19 jednakże artyści tworzą i prezentuja swoje prace na stronie internetowej.
06-2020 Z powodu pandemii COVID19 Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło sie dopiero w czerwcu - z uwzględnieniem pełnego reżimu sanitarno-epidemiologicznego