Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

ROK 2022

19/12/2022

Spotkanie opłatkowe 2022

19 grudnia 2022 r. artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury spotkali się na tradycyjnym opłatku wigilijnym w Restauracji RANCZO w Lubinie.  Spotkanie wigilijne z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, było jedyną w swoim rodzaju okazją do zebrania się w tak dużym gronie, złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem w tym wyjątkowym i magicznym czasie. Wszystkich przybyłych na opłatkowe spotkanie gości przywitał gospodarz uroczystości - prezes Zarzadu LSTK Wiesław Radojewski. W świątecznej i radosnej atmosferze wszyscy podzielili się opłatkiem oraz poczęstowali przygotowanymi na wigilię potrawam.Uczestnicy spotkania podkreślali wyjątkowy charakter nadchodzących Świąt.  Życzyli sobie wzajemnie pomyślności w życiu rodzinnym oraz sukcesów na niwie artystycznej.

      

 04/11/2022

Finisaż wystawy "Teatr oczami artystów" w Centrum Kultury MUZA

Dopiero 3 listopada 2022 r. odbył się finisaż wspaniałej wystawy prezentowanej w Centrum Kultury MUZA - "Teatr oczami artystów", a wszystko to za sprawą ogromnego zainteresowania wystawą. Początkowo wystawa była planowana do 18 października, jednakże za zgodą Pani Dyrektor CK MUZA została przedłużona. Prezes Zarządu LSTK powitał artystów i zaproszonych gości. Tradycyjnie już przedstawione zostały wiersze, napisane na tę okoliczność przez artystów z LSTK. Miesiąc październik, to inauguracja kontynuowanego od lat sezonu teatralnego w CK MUZA i to było główną inspiracją do zorganizowania wystawy. Jak wynika z opinii Pani Dyrektor - Małgorzaty Życzkowskiej-Czesak, która uczestniczyła w finisażu - wystawa była prezentowana na czasie i miała ogromne zainteresowanie publiczności. Artyści uczestniczący w finisażu, podziękowali Pani Dyrektor za umożliwienie organizacji wystawy w CK MUZA i zapewnili, że jeszcze niejednokrotnie będą wspierać działalność tej instytucji kulturalnej, poprzez przygotowanie kolejnych wystaw.

 Idź do galerii  

22/10/2022

 Bardzo miłe spotkanie we Wrocławiu

W dniu 21 października 2022 r. delegacja Zarządu LSTK z prezesem Wiesławem Radojewskim na czele - gościła we Wrocławiu, korzystając z zaproszenia artystów z Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Wizyta przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Była to robocza wizyta mająca na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami o podobnym profilu działania. Przedstawione zostały wzajemnie poglądy, problemy, a także plany na najbliższy okres. Rozmowy głównie nawiązywały do organizacji i uczestnictwa w plenerach twórczych, ich finansowaniu i zaangażowaniu artystów. Nie pominięto też ostatnich wydarzeń związanych z przebiegiem VIII Krajowego Zjazdu Rady Krajowej RSTK. Podczas spotkania dokonano prezentacji wierszy zarówno z jednej jak i z drugiej strony, co dodało uroku wydarzeniu. Ponadto prezes Zarządu WSTK - Tomasz Kociński przedstawił obszerną relację ze swojego pobytu w Chinach, prezentując jednocześnie wykonane tam zdjęcia. Na pewno nie było to bezinteresowne spotkanie. Strony obopólnie postanowiły kontynuować współpracę na niwie organizacji wspólnych wystaw i plenerów twórczych, a także organizacji spotkań w poszerzonych składach. Dziękujemy serdecznie Zarządowi WSTK za miłe i serdeczne przyjęcie, a szczególnie Pani Teresie Stąpór za zorganizowanie tego spotkania.

       

30/09/2022

 Kolejna wystawa w Centrum Kultury MUZA - "Teatr oczami artystów"

Od 1 do 18 października 2022 r. w Centrum Kultury MUZA w "Galerii na Piętrze" można zachwycać się kolejną wystawą przygotowaną przez artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Tym razem tematem przewodnim jest teatr, a tytuł wystawy "Teatr oczami artystów". Jak co roku, od 14 lat Centrum Kultury „MUZA” w październiku inauguruje sezon teatralny. Przygotowanie spektaklu wiąże się z wysiłkiem wielu osób. Kształtują się biografie artystyczne aktorów, reżyserów, scenografów. Jest to również wyzwanie dla pracowników technicznych i organizatorów. Oddając hołd tej społeczności – artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury przygotowali wystawę z wizualizacją niemal własnej obecności na scenie teatralnej. Są to impresje na temat szeroko rozumianego życia teatralnego, które na stałe wpisało się w pejzaż kulturalny naszego miasta. Każda z prac jest inna, ale każda ma związek ze sceną. Wystarczy spojrzeć na te prace, by poczuć przypływ pozytywnej energii, czego Państwu serdecznie życzymy.


 Idź do galerii 

29/09/2022 

Finisaż wystawy ekologicznej "Człowiek kształtuje i chroni środowisko"

W dniu 28 września 2022 r. w Centrum Kultury MUZA odbył się finisaż wystawy ekologicznej "Człowiek kształtuje i chroni środowisko". W spotkaniu uczestniczyli artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy i wielu innych gości. Prezes Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury - Wiesław Radojewski przywitał wszystkich wierszem, który napisał na tę okoliczność, dziękując artystom za włożony wkład w organizację wystawy oraz podziękował uczestniczącej w spotkaniu Dyrektor CK MUZA - Pani Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak za udostępnienie lokalu i pomoc w przygotowaniu wystawy. Pani Dyrektor dokonała pozytywnej oceny tej wystawy - gratulując artystom przedsięwzięcia. Swoje wiersze o tematyce ekologicznej przedstawiła również nasza artystka - Krystyna Dutkiewicz. Były odczytane recenzje uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, którzy dokonali oceny poszczególnych prac, według własnego uznania, wykazując swoją dominantę myślową. Goście i artyści długo rozprawiali na temat wystawy przy symbolicznej lampce wina i wspaniałych wypiekach przygotowanych specjalnie na tę uroczystość.

 Idź do galerii  

26/09/2022

VIII Zjazd Delegatów Rady Krajowej RSTK w Gorzowie Wlkp.

W dniu 24 września 2022 r. w Gorzowie Wlkp. odbył się VIII Zjazd Delegatów Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury. Z racji tego, że Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury należy do Federacji, w Zjeździe było reprezentowane przez dwóch delegatów w osobach: Wiesława Radojewskiego i Jana Chronowskiego. Gospodarze czyli RSTK w Gorzowie - wspaniale przygotowali się organizacyjnie do Zjazdu, oferując wiele imprez towarzyszących. Delegaci mieli możliwość zwiedzenia Teatru im J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. a także uczestnictwa w spektaklu "Baszet, Dziewczyna z Nowolipek", wzięli udział w poranku poetycko-muzycznym i zwiedzili wystawę malarstwa z galerii RSTK w Gorzowie Wlkp. Prezes Zarządu LSTK - Wiesław Radojewski miał zaszczyt przewodniczyć obradom VIII Zjazdu Rady Krajowej, a Jan Chronowski przewodniczył Zjazdowej Komisji Skrutacyjnej. Wybrano nowe władze Rady Krajowej RSTK, na czele której ponownie stanął prof. dr hab. Paweł Soroka. Zakończenie Zjazdu uświetnił program poetycko-muzyczny "Deo et Patriae" w Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wlkp. z udziałem poetów, solistów wokalistów i chóru żeńskiego "Łęczanie". Wspaniała atmosfera panująca podczas Zjazdu na długo pozostanie w pamięci uczestników.

       

03/09/2022

Plener malarski w Parku Kopernika przy dźwiękach muzyki organowej

3 września 2022 r. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie odbył się maraton organistów wykonany na nowo odrestaurowanych organach. Przy dźwiękach muzyki płynącej z głośników w Parku Kopernika, artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury uczestniczyli w kilkugodzinnym plenerze malarskim. Artyści obserwując architekturę największego kościoła w Lubinie, utrwalili wiele pięknych elementów na płótnie. Powstałe prace będą wykorzystane w kolejnej wystawie "Lubin - nasze miasto", która jest planowana w przyszłym roku. Przyjacielska atmosfera, słoneczna pogoda, a przede wszystkim zachwyt obserwatorów - sprzyjały temu przedsięwzięciu.

 Idź do galerii  

30/08/2022

Plener Sztuk Wszelakich i Rękodzieła 2022

Jak co roku pod koniec sierpnia, w Parku Piłsudskiego nastąpiło artystyczne zakończenie lata. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Centrum Kultury MUZA. Niestety pogoda nie dopisała w pełni, ale wielka rzesza wystawców była niestrudzona, w tym również artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Plener odbył się w niedzielę 28 sierpnia. W cieniu parkowych drzew stanęły stoiska, na których można było nabyć rękodzieło i wyroby rzemieślnicze. Nasi artyści wystawiali swoje prace, głównie rękodzielnicze w tym: wyroby koronkarskie, wyroby z wikliny, papieru i ceramiki. Nie brakło również akcentu malarskiego. Ogólnie miło było spotkać się i spędzić niedzielę w plenerze, w towarzystwie animatorów kultury, artystów i rękodzielników. 

       

23/08/2022

Wystawa ekologiczna "Człowiek kształtuje i chroni środowisko" w CK MUZA

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zaprasza do Centrum Kultury MUZA „Galeria na Piętrze”, na wystawę o tematyce ekologicznej pod nazwą Człowiek kształtuje i chroni środowiskoWystawa udostępniona od 24 sierpnia i potrwa do 29 września 2022 r. Serdecznie zapraszamy. Celem wystawy jest uwrażliwienie widza i przypomnienie mu, że środowisko przyrodnicze wycierpiało już dość ze strony człowieka, a teraz potrzebuje naszej pomocy. Idea tego typu wystawy zrodziła się podczas odbywanych cyklicznych spotkań lubińskich artystów, gdzie często dyskutowano o potrzebie ochrony środowiska i pejzażu. Żyjemy w czasach pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Zagrożony jest świat, który znamy. Świat, w tym również Polska, zmaga się ze skutkami degradacji środowiska. Postępujące ocieplenie klimatu i zanieczyszczenie powietrza to tylko niektóre z nich. Problemem jest również wymieranie gatunków. A to tylko czubek góry lodowej. Wyzwania, które stoją przed naturą, wymagają zdecydowanych działań każdego z nas oraz odpowiedniego edukowania. W obliczu tak poważnego problemu, potrzebujemy zaangażowania jak największej liczby osób – do szerzenia wiedzy o zachodzących zmianach i o sposobach przeciwdziałania im czy też ich łagodzenia. Do tych działań dołączają też coraz częściej artyści, o czym możemy przekonać się o czym możemy przekonać się, oglądając wystawę.. Poprzez wystawę artyści propagują prawidłową gospodarkę odpadami oraz ochronę jakości powietrza, wód i ziemi, stosowanie energii odnawialnej, ale przede wszystkim uświadamiają przyczyny zanieczyszczeń środowiska oraz zagrożeń dla zdrowia, wynikających z degradacji środowiska naturalnego.


 Idź do galerii  

14/07/2022

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022 za nami

W dniu 11 lipca 2022 r w Centrum Działań Twórczych w Lubinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury za rok 2021. W zebraniu wzięły udział 23 osoby, co stanowiło 79 % ogółu  członków Stowarzyszenia. Prawomocność Zebrania stwierdziła Komisja Mandatowa, a Walne Zebranie przyjęło łącznie 7 Uchwał - niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu Stowarzyszenia oraz 1 wniosek do realizacji. Główne Uchwały to zatwierdzenie sprawozdań, w tym finansowego za 2021 r. Wybrano też delegatów na VIII Krajowy Zjazd Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury, który odbędzie się w miesiącu wrześniu 2022 r. w Gorzowie. 

                   

 Sprawozdanie za 2021 r. .  Protokół z Walnego 

27/06/2022

Termin i porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 r. odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Centrum Działań Twórczych (sala nr 104).

 Porządek Walnego 

24/06/2022

Dwudniowy plener artystyczny w Zagłębiu Konińskim

Realizując zadanie publiczne zgodnie z Umową zawartą z Gminą Miejską Lubin - w dniach 21 i 22 czerwca 2022 r. - artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury uczestniczyli w dwudniowym plenerze artystycznym w rejonie Zagłębia Konińskiego. Wyzwanie ekologiczne „Człowiek kształtuje i chroni środowisko było tematem przewodnim pleneru. Z wielką życzliwością przyjęli nas gospodarze regionu. Prezes Zarządu PAK "Górnictwo" - Pan Dariusz Szymczak przygotował wiele niespodzianek dla uczestników pleneru, w tym wspaniałą wycieczkę z przewodnikiem po przedpolach odkrywki "Jóźwin IIb" i "Kazimierz". Odnieśliśmy niesamowite wrażenia, niczym będąc wśród kraterów na księżycu. Ponadto mieliśmy okazję zapoznać się z etapami budowy odkrywek, a w szczególności ich zagospodarowania po zakończeniu wydobycia węgla brunatnego i przywrócenia tym terenom naturalnego ekosystemu. Natomiast Pan Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin - Pan Mariusz Zaborowski ufundował nam wycieczkę statkiem po jeziorze Ślesińskim, uczestnicząc w niej i przedstawiając sukcesy i problemy, z którymi boryka się Gmina. Nie obyło się bez wieczoru grillowego, w którym uczestniczyli: Pan Prezes PAK "Górnictwo" z małżonką, Pan Burmistrz Miasta i Gminy, a także Zastępca Burmistrza w osobie Pani Małgorzaty Ficner. Pięknie usytuowany Hotel Mikorzyn nad jeziorem Ślesińskim, to dodatkowy atut, by nabrać weny twórczej na nadchodzące lato. Ponadto uczestnicy pleneru mieli okazję zwiedzić Muzeum Okręgowe w Gosławicach, a w drodze powrotnej zwiedzili Bazylikę w Licheniu Starym. Wszystkie wrażenia zostały utrwalone w aparatach fotograficznych lub w szkicownikach, a efektem tego będzie wystawa z tematem ochrony środowiska planowana na przełomie sierpnia i września.

 Idź do galerii   

06/06/2022

Artystyczny weekend w Hotelu ASTONE w Lubinie

Pierwszy weekend czerwcowy artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury spędzili przy Hotelu ASTONE w Lubinie, gdzie mogli zaprezentować swoje prace publiczności. Szpaler sztalug, na których prezentowane były obrazy przyciągał zainteresowanych. W pierwszym dniu prace były wystawione na zewnątrz, a w drugim dniu wystawę przeniesiono do holu hotelowego. Artyści prezentowali różne techniki malarstwa, a tematem przewodnim były impresje wiosenno-letnie. Również dla samych artystów był to udany weekend, gdyż przez dwa dni mogli się spotkać, wspólnie podyskutować, a przede wszystkim dobrze wypocząć. W porozumieniu z przychylnie nastawionym do powyższego przedsięwzięcia - właścicielem Hotelu ASTONE, wystawa została przedłużona o kilka dni - do czwartku czyli do 9 czerwca.

 Idź do galerii  

24/05/2022

Plener artystyczny w Ogrodzie FREYA w Bukownej

24 maja 2022 r. kilkunastu osobowa grupa artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury gościła w uroczym Ogrodzie "FREYA" w Bukownej. Wspaniały wiosenny nastrój był natchnieniem, a zarazem ładowaniem "akumulatorów twórczych" na nadchodzący sezon. Mimo zapowiadanych przez synoptyków złych warunków atmosferycznych, frekwencja dopisała i jak się potem okazało dopisała również pogoda. Uczestnicy pleneru zachwycali się kwitnącymi roślinami, szczególnie o tej porze rododendronami, azaliami i łubinami. Nie małe wrażenie dała różnorodność nasadzonych tam drzew i krzewów. Każdy z artystów znalazł swoje miejsce by utrwalić je w szkicownikach, ale również wyrażając swoje doznania bezpośrednio na płótnie przy pomocy pasteli, akwareli bądź akryli. Wielką atrakcją był koncert fortepianowy w wykonaniu właścicielki Ogrodu. Pani Ania wykonała szereg etiud, mazurków i nokturnów naszego znakomitego kompozytora Fryderyka Chopina. Nie brakło oczywiście tradycyjnego grilla. Kilkugodzinny pobyt na pewno na trwałe pozostanie w pamięci uczestników pleneru.

 Idź do galerii  

30/04/2022

Kolejna odsłona w Restauracji sieci BARON

Artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury przygotowali kolejną wystawę w Restauracji sieci BARON. Tym razem tematem przewodnim są kwiaty. Wystawa nosi nazwę "Wiosenne impresje kwiatowe" i będzie trwała przez cały maj. Kwiaty towarzyszą istotnym chwilom w życiu każdego człowieka. Kwiaty wyrażają najsilniejsze i najważniejsze uczucia - miłość, przyjaźń, troskę i oddanie. Kwiaty na obrazach są doskonałe dla osób, które uwielbiają naturę, ale zarazem chcą to piękno zachować na dłużej. Każdy oglądający wystawę może odkryć coś nowego i zamienić swoją przestrzeń w efektowne i urokliwe miejsce pełne blasku! Wszystkie wystawione obrazy są ręcznie malowane, ale także wyszywane. Nie brakło również aspektów ceramicznych. Artyści włożyli w swoją pracę wiele uczucia, a ich wyobraźnia sięga głębokiej przestrzeni i zadumania.

 Idź do galerii  

12/02/2022

Wystawa Walentynkowa w Restauracji sieci BARON

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zorganizowało wspaniałą Wystawę Walentynkową, która miała miejsce w Restauracji sieci BARON (dawna Lutnia). Inauguracja wystawy  miała miejsce 12 lutego i trwała do 10 marca 2022 r. Wielu obserwatorów wystawy, przy filiżance kawy mogło powspominać, bądź pomarzyć o przyszłości, a może ta wystawa była zaczątkiem jakiejś nowej znajomości, która przerodziła się w miłość?? Finisaż Wystawy Walentynkowej, którą artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury zorganizowali w Restauracji sieci BARON w Lubinie odbył się w dniu 10 marca 2022r. Ze względu na COVID-19 finisaż miał charakter zamknięty. Uczestnicy spotkania podsumowali przebieg wystawy uznając, że cieszyła się ona dużym uznaniem. Przy filiżance kawy artyści wspominali minione dni, ale również planowali przyszłość. Zrodziła się idea stworzenia kolejnej wystawy w tym niesamowitym miejscu. Tematem przewodnim będą kwiaty, a najlepszym okresem dla wystawy będzie miesiąc maj. Korzystając z okazji, że w uroczystości wzięli udział niemal wszyscy członkowie Stowarzyszenia, prezes Zarządu - Wiesław Radojewski - przedstawił ramowy plan działania na 2022 r i oczywiście nie zapomniał o artystkach, które dwa dni wcześniej obchodziły swoje doroczne święto, życząc im zdrowia, wytrwałości i weny twórczej, która jest niezbędna w pracy artystycznej.

 Idź do galerii   

18/01/2022

Spotkanie Noworoczne członków LSTK

Spotkanie noworoczne zainicjowane przez Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury odbyło się 18 stycznia 2022 r. w Restauracji Hotelu BARON i przebiegało w podniosłej, świątecznej atmosferze oraz wzajemnej życzliwości wszystkich osób uczestniczących w tym spotkaniu. Prezes Zarządu LSTK – Wiesław Radojewski złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne. Podkreślił, jak ważne w ostatnich latach stało się zdrowie, spokój i chęć powrotu do normalności, która pozwali nam żyć w sposób pełny i spełniony. Jednocześnie zaprosił wszystkich członków do licznego i aktywnego udziału we wszystkich przedsięwzięciach, które będą organizowane w 2022 r. - życząc zdrowia, realizacji już podjętych wyzwań i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 Idź do galerii      

19/01/2022

Finisaż wystawy  "Nie zapomnimy - 40 rocznica ogłoszenia stanu wojennego"


19 stycznia 2022 r. odbył się finisaż wystawy "40-ta rocznica ogłoszenia stanu wojennego", która była prezentowana w Centrum Kultury MUZA od 10 grudnia ubiegłego roku. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 - finisaż miał charakter zamknięty, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Wzięli w nim udział jedynie członkowie Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, oraz przedstawicielka CK MUZA Pani Agnieszka Byszkowska. Prezes Zarządu LSTK - Wiesław Radojewski poinformował zebranych, że wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lubińskiej społeczności i dlatego była przedłużona o prawie miesiąc. Jednocześnie oznajmił, że prezentowane przez Stowarzyszenie wystawy historyczne mają ogromne znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia i dlatego będą w przyszłości kontynuowane. Wyrazy uznania dla artystów przekazała również przedstawicielka CK MUZA.

Prezentowana wystawa odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Lubińskiego Pana Adama Myrdy.

 Idź do galerii