LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury 

jest organizacją pożytku publicznego działająca od wielu lat na terenie Zagłebia Miedziowego, składającą się z kilku sekcji i zrzeszającą artystów z różnych dziedzin sztuki takich jak:

  malarstwo, fotografia, poezja, rzeźbiarstwo, ceramika i różne rodzaje rękodzieła.

Stowarzyszenie ma za sobą wiele udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę artystyczną. Członkowie Stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się  ze środowiska górniczego, pracownicy kopalń, emeryci i renciści, związani tematycznie pracą. Profil Stowarzyszenia to promowanie sztuki górniczej, architektury powiatu, piekna naszego regionu i zachowanie tych wartosci dla przyszłych pokoleń. Artyści bardzo chętnie biorą udział w działalności charytatywnej. Są otwarci na współpracę, potrafią podejmować nowe wyzwania i doskonale znajdują się w środowisku artystycznym. Chętnie uczestniczą w wystawach, warsztatach i plenerach artystycznych, przez co promują swoją twórczość i działalność Lubińskiego Stowarzyszenia Tworców Kultury, wpisując się trwale w krajobraz kulturalny Zagłębia Miedziowego. 

Celem organizacji jest pomaganie, zarówno młodym twórcom jak i seniorom, znaleźć się w ich własnym środowisku, pomoc w doskonaleniu warsztatu, nauki rzemiosła, jak również organizowanie wystaw, plenerów, spotkań ze znanymi ludźmi kultury oraz pomoc swoim członkom przy tworzeniu własnych dzieł, by nabierali pewności we własne możliwości.


KRS 0000070831

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych 

w ramach projektu PITax.pl dla OPP.