Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

L S T K

Stowarzyszenie ma za sobą wiele udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę artystyczną. Członkowie Stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się  ze środowiska górniczego, pracownicy kopalń, emeryci i renciści, związani tematycznie pracą. 

Profil Stowarzyszenia to promowanie sztuki górniczej, architektury powiatu, piękna naszego regionu i zachowanie tych wartości dla przyszłych pokoleń. Artyści bardzo chętnie biorą udział w działalności charytatywnej. Są otwarci na współpracę, potrafią podejmować nowe wyzwania i doskonale znajdują się w środowisku artystycznym. Chętnie uczestniczą w wystawach, warsztatach i plenerach artystycznych, przez co promują swoją twórczość i działalność Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wpisując się trwale w krajobraz kulturalny Zagłębia Miedziowego.

KRS 0000070831