Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

L S T K

KRS 0000070831

Stowarzyszenie ma za sobą wiele udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę artystyczną. Członkowie Stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się  ze środowiska górniczego, pracownicy kopalń, emeryci i renciści, związani tematycznie pracą. 

Profil Stowarzyszenia to promowanie sztuki górniczej, architektury powiatu, piękna naszego regionu i zachowanie tych wartości dla przyszłych pokoleń. Artyści bardzo chętnie biorą udział w działalności charytatywnej. Są otwarci na współpracę, potrafią podejmować nowe wyzwania i doskonale znajdują się w środowisku artystycznym. Chętnie uczestniczą w wystawach, warsztatach i plenerach artystycznych, przez co promują swoją twórczość i działalność Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wpisując się trwale w krajobraz kulturalny Zagłębia Miedziowego.

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury jest członkiem Federacji 

Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury z siedzibą w Warszawie

 Władze i członkowie Rady Krajowej RSTK