LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

Stowarzyszenie ma za sobą wiele udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę artystyczną. Członkowie Stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się  ze środowiska górniczego, pracownicy kopalń, emeryci i renciści, związani tematycznie pracą. Profil Stowarzyszenia to promowanie sztuki górniczej, architektury powiatu, piękna naszego regionu i zachowanie tych wartości dla przyszłych pokoleń. Artyści bardzo chętnie biorą udział w działalności charytatywnej. Są otwarci na współpracę, potrafią podejmować nowe wyzwania i doskonale znajdują się w środowisku artystycznym. Chętnie uczestniczą w wystawach, warsztatach i plenerach artystycznych, przez co promują swoją twórczość i działalność Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wpisując się trwale w krajobraz kulturalny Zagłębia Miedziowego. 


KRS 0000070831