Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lubinie

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – jest organizacją pożytku publicznego działającą od wielu lat, składającą się kilku sekcji. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną na terenie Zagłębia Miedziowego, dążąc do powszechnego uznania twórczości artystycznej jako istotnego nurtu w działalności człowieka. Zrzesza artystów z różnych dziedzin sztuki takich jak: malarstwo, fotografia, poezja, rzeźbiarstwo, ceramika i różne rodzaje rękodzieła.

Celem organizacji jest pomaganie młodym twórcom znaleźć się w ich własnym środowisku, pomoc w doskonaleniu warsztatu, nauki rzemiosła, jak również organizowanie wystaw, plenerów, spotkań ze znanymi ludźmi kultury oraz pomoc swoim członkom przy tworzeniu własnych dzieł, a przy tym nabierać pewności we własne możliwości. Stowarzyszenie ma za sobą szereg udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę. Członkowie stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się ze środowiska górniczego, pracownicy zakładów górniczych, emeryci i renciści, związani tematycznie pracą.

Misją stowarzyszenia jest przede wszystkim promowanie sztuki górniczej i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Artyści bardzo chętnie biorą udział w działalności charytatywnej. Są otwarci na współpracę, potrafią podejmować nowe wyzwania i doskonale znajdują się w środowisku artystycznym.

Początki stowarzyszenia datuje się na lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku. Z inicjatywy twórców: Janiny Komarnickiej, Haliny Góras, Jerzego Kosińskiego oraz Zygmunta Ostaszewskiego zostało powołane Koło Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z siedzibą przy Zakładowym Domu Kultury Zakładów Górniczych „Lubin”. Przewodniczącą stowarzyszenia została Pani Janina Komarnicka. Stowarzyszenie prowadziło różnorodne formy działalności artystycznej, takich jak: plastyka, fotografia i poezja. Nowe uwarunkowania jakie powstały po zmianie ustroju miały ogromny wpływ na działalność kulturalną w Polsce, co również miało odbicie w funkcjonowaniu stowarzyszenia. Nastąpił rozłam wśród grupy artystów, który spowodował zaprzestanie działalności stowarzyszenia. Nie na długo zresztą, bo czym szybciej świat się zmienia i dokonuje się społeczna zmiana, tym bardziej kultura staje się niezbędna, aby tę zmianę ogarnąć – rozumieć, oswajać i kierunkować, a tym samym się do niej dostosować. Ta potrzeba społeczna stała się niezbędną również w reanimowaniu działalności Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Po kilku kryzysowych latach, dzięki zabiegom Pani Janiny Komarnickiej i Pana Jerzego Kosińskiego, którzy skupili twórców wywodzących się z dawnych członków – wznowiona została działalność stowarzyszenia i przywrócona świetność grupy, która dla artystów była radością i celem życia.

W 2001 r. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury (RSTK) zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej w Krajowym Rejestrze Sądowym i od tegoż roku posiada osobowość prawną. Właśnie ten rok jest początkowym dla wszelkich rocznic i jubileuszy obchodzonych przez stowarzyszenie. W 2008 r. Walne Zebranie Członków wprowadziło zmianę w nazwie na Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury (LSTK), co zostało odnotowane w Statucie Stowarzyszenia i zapisane w KRS-ie. Pod tą nazwą stowarzyszenie występuje po dzień dzisiejszy. Prezesem Zarządu została Pani Janina Komarnicka, która poprzez swoje zaangażowanie, wniosła ogromny wkład w rozwój i świetność stowarzyszenia.

Na przestrzeni lat stowarzyszenie zorganizowało ponad 100 wystaw plastycznych i warsztatów artystycznych w różnych miastach Zagłębia Miedziowego, jak i w ośrodkach gminnych powiatów: lubińskiego, legnickiego, polkowickiego i wschowskiego. Standardowymi i cyklicznymi stały się wystawy o tematyce związanej z górnictwem miedzi, organizowane corocznie na przełomie listopada i grudnia, czyli w okresie górniczego święta „Barbórki”. Wystawy poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II w wielu kościołach (także w Katedrze Legnickiej) były niezwykłym przeżyciem nie tylko dla artystów. Nie brakło w wystawach tematyki myśliwskiej i przyrodniczej, a organizowane wystawy poplenerowe były wspomnieniem przeżytych chwil.

Stowarzyszenie organizuje plenery malarskie i warsztaty artystyczne w różnych regionach kraju, pomagając w rozwoju twórczości artystycznej członków. Najlepiej przyjęły się plenery nadmorskie: Dźwirzyno, Ustronie Morskie, Pogorzelica, Ostrowo, Pobierowo, Dziwnów, gdzie artyści nabierali weny twórczej na kolejne dni do dalszej pracy. Stowarzyszenie współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury i z Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, ale także z innymi stowarzyszeniami: „Dolina Świekotki” w Jastrowcu i „Witosława” w Sławie. Wspaniale się układa współpraca z Kołami Łowieckimi, gdzie artyści z LSTK mogą wyrazić woje uczucia do natury, organizując cykliczne wystawy podczas corocznych spotkań „Hubertusowych”.

Członkowie biorą czynny udział w wystawach organizowanych pod auspicjami stowarzyszenia, ale również w wystawach indywidualnych, co składa się na spełnienie własnych marzeń.

Nasze działania nie byłyby tak owocne bez ogromnej pomocy i zaangażowania w twórczy ruch społeczny naszych partnerów i współorganizatorów życia kulturalnego: włodarzy miast i gmin, naczelników wydziałów kultury, dyrektorów ośrodków kultury w całym regionie Zagłębia Miedziowego. Należy podkreślić, że w swojej działalności spotykamy się z dużą życzliwością i chęcią okazywania nam pomocy ze strony instytucji i osób do których się zwracamy dzięki czemu nasze Stowarzyszenie może funkcjonować i rozwijać się.

Dla LSTK wielkim zaszczytem było nadanie w 2014 r. tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia dla Pana Krzysztofa Kułacza – ówczesnego Sekretarza Fundacji KGHM Polska Miedź S.A., który poprzez swoją wielotorową aktywność na polu popularyzacji i promocji, odegrał kluczową rolę w podniesieniu rangi Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Tytuł ten otrzymał również artysta z Małopolski – Pan Jan Wielgus, który utrzymuje stały kontakt z LSTK, często prezentując na organizowanych wystawach swoje prace z dziedziny odlewnictwa artystycznego.

Nie można zapomnieć artystach, którzy odeszli od nas na zawsze, pozostawiając po sobie wartości ważne dla kolejnych pokoleń. Pamięć o nich żyje nie tylko wśród najbliższych. Należy tu wspomnieć: Mieczysława Nowaka – znakomitego rzeźbiarza, którego prace wzbudzają podziw w wielu miastach kraju i zagranicy, Czesława Moryksa – malarza prymitywistę, którego inspirowała sztuka ludowa, Marię Białek – twórczynię wspaniałych gobelinów oraz Kazimierę Bemnarek – artystkę, której pasją było malarstwo olejne.

Przez wiele lat szeregi LSTK zasilane były przez Górniczy Chór Męski przy Zakładach Górniczych „Lubin” – jako członek zbiorowy, który w swojej ponad dwudziestoletniej działalności wpisał się trwale w krajobraz kulturalny Zagłębia Miedziowego.

Aktywność jednostki wyraża jej zaangażowanie w twórczość ogółu i w rezultacie decyduje o kulturze danego społeczeństwa, dlatego artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury czuwają nad życiem kulturalnym w środowisku, a ich zapał do pracy i miłość do sztuki sprawiają, że życie w Zagłębiu Miedziowym staje się kolorowe, urozmaicone i przede wszystkim ciekawe.

Obecnie z każdym dniem stowarzyszenie się rozrasta, przybywa coraz więcej chętnych, którzy chcą także zostawić po sobie własny ślad. Każdy w indywidualny sposób pragnie zostawić po sobie chociaż mały epizod namalowany na płótnie, wyryty w drzewie, czy utrwalony okiem fotografa na zdjęciu. Od marca 2019 r. Prezesem Zarządu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury został wybrany Wiesław Radojewski.