Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców KulturyPrezes Zarządu

Wiesław RadojewskiWiceprezes Zarządu

Krystyna Dutkiewicz


Sekretarz Zarządu 

Elżbieta Jankowska-Ptak


Skarbnik

Joanna Podgórska


Członek Zarządu

Urszula Urbaniak


Komisja Rewizyjna


Wiceprzewodnicząca Komisji

Janina Smolarek


Przewodnicząca Komisji

Halina Bolesławska


Sekretarz Komisji

Zofia Kilimnik


Sąd Koleżeński


Wiceprzewodnicząca Sądu

Agnieszka Bodaj


Przewodniczący Sądu

Wiesław Wojciechowski


Sekretarz Sądu

Helena Żabska