Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury


Prezes Zarządu
Wiesław Radojewski

Wiceprezes Zarządu

 Krystyna Dutkiewicz

Członek Zarządu

 Urszula Urbaniak

Skarbnik

Joanna Podgórska

 Sekretarz

 Elżbieta Jankowska-Ptak


Komisja Rewizyjna

Wiceprzewodnicząca Komisji

 Janina SmolarekPrzewodnicząca Komisji

 Halina Bolesławska


Sekretarz Komisji

 Zofia Kilimnik


Sąd Koleżeński

Wiceprzewodnicząca Sądu 

Agnieszka Bodaj

Przewodniczący Sądu

Wiesław Wojciechowski


Sekretarz Sądu

Helena Żabska