Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Cel i misja LSTK

 Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – jest organizacją pożytku publicznego działającą od wielu lat, składającą się kilku sekcji. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną na terenie Zagłębia Miedziowego, dążąc do powszechnego uznania twórczości artystycznej jako istotnego nurtu w działalności człowieka. Zrzesza artystów z różnych dziedzin sztuki takich jak: malarstwo, fotografia, poezja, rzeźbiarstwo, ceramika i różne rodzaje rękodzieła.

    Celem organizacji jest pomaganie młodym twórcom znaleźć się w ich własnym środowisku, pomoc w doskonaleniu warsztatu, nauki rzemiosła, jak również organizowanie wystaw, plenerów, spotkań ze znanymi ludźmi kultury oraz pomoc swoim członkom przy tworzeniu własnych dzieł, a przy tym nabierać pewności we własne możliwości. Stowarzyszenie ma za sobą szereg udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę. Członkowie stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się ze środowiska górniczego, pracownicy zakładów górniczych, emeryci i renciści, związani tematycznie pracą.

     Misją organizacji jest przede wszystkim promowanie sztuki górniczej i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Artyści bardzo chętnie biorą udział w działalności charytatywnej. Są otwarci na współpracę, potrafią podejmować nowe wyzwania i doskonale znajdują się w środowisku artystycznym. Ponadto misją organizacji jest pomaganie, zarówno młodym twórcom jak i seniorom, znaleźć się w ich własnym środowisku, pomoc w doskonaleniu warsztatu, nauki rzemiosła, jak również organizowanie wystaw, plenerów, spotkań ze znanymi ludźmi kultury oraz pomoc swoim członkom przy tworzeniu własnych dzieł, by nabierali pewności we własne możliwości.