Wanda Michalec
Urodziła się na Podkarpaciu tuż przed II Wojną Światową. Ciężkie warunki życiowe w jakich się znalazła, zmuszały ją do poszukiwania środków, które mogły zapewnić byt. Drobne rękodzielnictwo, pozwalało przetrwać ciężkie czasy, które z czasem przerodziło się w pasję artystyczną i pozostało po dzień dzisiejszy. Pracując w górnictwie miedziowym, angażowała się w życie twórcze, biorąc czynny udział w wystawach i konkursach „Cepeliady". Obecnie będąc na emeryturze, wystawiając swoje prace szydełkowe i obrazy, wykonane haftem gobeliniarskim, zyskuje uznanie i zdobywa wiele nagród, w tym zagranicznych. Jest kobietą skromną, z wrodzonym optymizmem i o szerokich horyzontach marzycielskich. Od 2001 r. aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.