Maria Fedorczak


Nauczycielka matematyki z wykształcenia. Jest kobietą, którą pasjonuje wszystko. Obecnie będąc na emeryturze  szczególnie mocno rozwija swoje pasje i zainteresowania. Jest autorką licznych wierszy, a szczególnie o tematyce górniczej, przyrodniczej i religijnej. Wiersze prezentowane w prasie, radio, na uroczystościach szkolnych, na spotkaniach z weteranami, seniorami - odzwierciedlają jej wrażliwość na piękno, poczucie humoru, a przede wszystkim tworzą rodzaj kroniki Zagłębia Miedziowego. Jej wspaniałe, kolorowe grafiki zachwycają zwiedzających swoją barwą i precyzją wykonania. Bierze udział w wystawach organizowanych przez Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, ale również w wystawach indywidualnych. Centrum Kultury MUZA w Lubinie czy też Muzeum Miedzi w Legnicy - to miejsca gdzie niemal corocznie można zobaczyć jej prace. W wolnych chwilach szydełkuje, ale również fotografuje, utrwalając czas i ludzi, wydarzenia, przyrodę i chwile, które przemijają. Czynnie uczestniczy w działalności Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Często zdobywa wyróżnienia, podziękowania i nagrody, a szczególnie ceni sobie te z Watykanu i od Pani Kazimiery WyżykowskiejW 2016 r. otrzymała Honorową Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.