Urszula Urbaniak

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni — Orłowie. W latach 70-80 pracowała jako plastyk w Zakładach KGHM-u. Maluje od 1974 r. Jej domeną jest malarstwo sztalugowe: akwarela i grafika. Pisze także ikony. Stara się postrzegać, interpretować i diagnozować sytuacje, których jest świadkiem. Podgląda świat i życie, a później siada i maluję. Wie też, że są sytuacje, których nie można przełożyć na płótno. Dlatego też często w jej pracach pojawia się wizualizacja otoczenia wg jej marzeń. Brała udział w wystawach w Legnicy, Wrocławiu, a także w I ART PASSION FESTIVAL w Sosnowcu. Jej indywidualne wystawy organizowane w lokalnych ośrodkach kultury w Lubinie - również zdobywały wielkie uznanie. Jest czynnym członkiem Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lubinie, także jako członek Zarządu. Zawsze aktywnie uczestniczy w plenerach, wystawach i warsztatach organizowanych przez Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury. Za swoją twórczość była wielokrotnie nagradzana. W 2015 r. otrzymała główną nagrodę Grand Prix  Prezesa KGHM w konkursie „Festiwal górniczy".  W kolejnym 2016 r. otrzymała Honorową Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejne nagrody za całokształt pracy artystycznej odebrała w 2017 i 2019 r.