Maria Borowicz

Od 1985 r. zajmuje się malarstwem olejnym. Jej pasją są również akwarele i pastele. Brała udział w zbiorowych wystawach we Wrocławiu „ONE WORLD — żyjmy z przyrodą". Uwielbia malować stare kapliczki i kościoły, zdobywając uznanie w wielu konkursach regionalnych, a konkurs „Kapliczki — kwiaty polskich dróg", gdzie zdobyła czołową nagrodę, umocnił ją w działaniu artystycznym. Była i jest wielką marzycielką, co często przejawia w swoich pracach. Jej miłe usposobienie przyciąga artystów o mniejszym doświadczeniu, którzy chętnie korzystają z jej rad.  Miała swoje indywidualne wystawy w Wojewódzkiej Bibliotece „Uroda polskiego krajobrazu", oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubinie. Jej prace wystawiane były również na II ART. PASSION FESTIVAL w Dąbrowie Górniczej. W 2016 r. otrzymała Honorową Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kolejnych latach otrzymała wiele innych wyróżnień za długoletnią pracę artystyczną. Bierze czynny udział w plenerach, warsztatach i wystawach organizowanych przez Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lubinie.