Joanna Podgórska
Fotografiką, która stała się jej pasją, zajmuje się już niemal 30 lat. Fotografuje przyrodę, ludzi, ciekawe zdarzenia. W fotografii pragnie wywrzeć piękno ludzkiego wnętrza, jak również otaczającej nas przyrody. Głębia natury ukazana w jej fotografiach, jest czymś fantastycznym, niejednokrotnie zagłębiającą przeciętnego obserwatora w wielką zadumę. Artystka aktywnie uczestniczy w plenerach i wystawach organizowanych prze Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Od wielu lat jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia (obecnie pełni funkcję skarbnika). Laureatka wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie rozwoju kultury. Często uczestniczy w warsztatach fotograficznych „alterDiastar”, zdobywając tam wiele wyróżnień, a w jednej z edycji, zajęła zaszczytne, pierwsze miejsce.