Jerzy Kosiński
Sam siebie określa jako „szczęśliwy człowiek”, któremu udało się połączyć pracę zawodową z pasją. Fotografować zaczął już w dzieciństwie i sukcesywnie pogłębiał tajniki fotografowania. Z zawodu jest inżynierem, ale ukończył również Pomaturalne Studium Filmowo-Fotograficzne, które utrwaliło w nim miłość do przedstawiania tego, co najpiękniejsze. Z wielkim szacunkiem podchodził do pracy górniczej, gdyż jako zawodowy pracownik KGHM, miał możliwość ukazania światu kopalnianych problemów i ciężkiej pracy górników. Obecnie jako emerytowany górnik  dalej oddaje się tej pasji. Był wielokrotnym uczestnikiem, a w ostatnich latach również głównym organizatorem, cyklicznych warsztatów fotograficznych „alterDIASTAR”. Jest jednym z założycieli i aktywnym członkiem Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury od początku jego istnienia. Zawsze uczestniczy w plenerach i wystawach organizowanych przez LSTK.