Jan Chronowski
Fotografuje od chwili, gdy nastała era fotografii cyfrowej. Na początku głównie w celach pamiątkowych. Jego zainteresowania zawsze skupiały i skupiają się na fotografii przyrodniczej, szczególnie krajobrazu. Stanowi ona dla niego formę ucieczki od codziennego zgiełku. Jest również sposobem dokumentowania niepowtarzalnych cech lokalnego pejzażu. W swoich zdjęciach stara się uchwycić to, co z pozoru jest zwykłe, codzienne, czasem mało atrakcyjne, by rozlegający się przed nim krajobraz nabierał nowego wymiaru i znaczenia. Najważniejsze w tym, co robi jest prostota i uchwycenie ulotnej chwili. Jego kilkuletni staż w Lubińskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury utrwalił go w działaniu. Ciągle pogłębia swoją wiedzę artystyczną. Stara się zawsze uczestniczyć w organizacji warsztatów, plenerów i wystaw organizowanych przez Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury. W poprzedniej kadencji był aktywnym członkiem Sądu Koleżeńskiego.