Agnieszka Bodaj
Od wielu lat fotografuje wszystko co jest związane z przyrodą. Ujęcie czegoś, co jest trudne do sfotografowania jest dla niej ogromnym wyzwaniem. Daje jej to dużą satysfakcję i wprowadza w stan zachwytu. Jednakże nie tylko przyroda ją fascynuje. Uznaje zasadę, że ważny jest każdy element rzeczywistości, który ma prawo istnieć, który ma prawo do własnej odrębności i to należy uszanować. Z dużym szacunkiem podchodzi do znawców dziedziny, jaką jest fotografia, starając się pobrać dla siebie najcenniejsze wiadomości, które pomogą jej w dalszej pracy artystycznej. Od wielu lat jest członkiem Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, czynnie uczestnicząc w plenerach, warsztatach i wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie. Od wiosny 2019 r. pełni w Stowarzyszeniu funkcję członka Sądu Koleżeńskiego.