Dziedziny artystyczne

Malarstwo

Malarstwo jest to dziedzina sztuk plastycznych, której istotą jest posługiwanie się linią, barwą, plamą barwną. Malarstwo było znane od zalania ludzkości, właściwie we wszystkich kręgach kulturowych. Na przestrzeni wieków służyło różnym celom i wykształciło bogactwo tematów i metod technicznych.

Fotografia

Fotografia jest bardzo znaną dziedziną sztuki, dlatego istnieje wiele jej rodzajów. Znana jest zapewne wielu osobom fotografia portretowa, kiedy to najważniejsi są modele. Fotograf bez wątpienia jest artystą, który powinien mieć wyobraźnię iodpowiednie wyczucie oraz dobre oko.

Rękodzieło

Rękodzieło artystyczne  – czasem zamienne z określeniem sztuka użytkowa – to  dziedzina sztuki zajmująca się wytwarzaniem przedmiotów użytkowych o wysokich walorach estetycznych. To zestawienie sztuki rąk oraz wyobraźni umysłu twórcy, talentu pozwalającego pokazać ludzką wrażliwość, 

Ceramika

Ceramika artystyczna to wypalane gliniane wyroby użytkowe i dekoracyjne, uformowane i zdobione w sposób artystyczny. Jest to dziedzina sztuki. W zależności od rodzaju użytych surowców wyróżnia się: wyroby garncarskie, kamionkowe, ,fajansowe i porcelanowe.

Rzeźbiarstwo

Rzeźbiarstwo jest sztuką ludową istniejącą od bardzo dawna. Wzmianki o rzeźbie występują już w Biblii.  O początkach bardziej masowego rozwoju rzeźby można mówić dopiero od przełomu XVIII i XIX wieku. Figuralna rzeźba ludowa nawiązywała przede wszystkim do kultu religijnego.