"Nie zapomnimy - 40 rocznica ogłoszenia stanu wojennego"