Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury


26/09/2022

VIII Zjazd Delegatów Rady Krajowej RSTK w Gorzowie Wlkp.

W dniu 24 września 2022 r. w Gorzowie Wlkp. odbył się VIII Zjazd Delegatów Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury. Z racji tego, że Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury należy do Federacji, w Zjeździe było reprezentowane przez dwóch delegatów w osobach: Wiesława Radojewskiego i Jana Chronowskiego. Gospodarze czyli RSTK w Gorzowie - wspaniale przygotowali się organizacyjnie do Zjazdu, oferując wiele imprez towarzyszących. Delegaci mieli możliwość zwiedzenia Teatru im J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. a także uczestnictwa w spektaklu "Baszet, Dziewczyna z Nowolipek", wzięli udział w poranku poetycko-muzycznym i zwiedzili wystawę malarstwa z galerii RSTK w Gorzowie Wlkp. Prezes Zarządu LSTK - Wiesław Radojewski miał zaszczyt przewodniczyć obradom VIII Zjazdu Rady Krajowej, a Jan Chronowski przewodniczył Zjazdowej Komisji Skrutacyjnej. Wybrano nowe władze Rady Krajowej RSTK, na czele której ponownie stanął prof. dr hab. Paweł Soroka. Zakończenie Zjazdu uświetnił program poetycko-muzyczny "Deo et Patriae" w Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wlkp. z udziałem poetów, solistów wokalistów i chóru żeńskiego "Łęczanie". Wspaniała atmosfera panująca podczas Zjazdu na długo pozostanie w pamięci uczestników.