Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury


23/08/2022

Wystawa ekologiczna "Człowiek kształtuje i chroni środowisko" w CK MUZA

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zaprasza do Centrum Kultury MUZA „Galeria na Piętrze”, na wystawę o tematyce ekologicznej pod nazwą „Człowiek kształtuje i chroni środowisko”Wystawa udostępniona od 24 sierpnia i potrwa do 29 września 2022 r. Serdecznie zapraszamy. Celem wystawy jest uwrażliwienie widza i przypomnienie mu, że środowisko przyrodnicze wycierpiało już dość ze strony człowieka, a teraz potrzebuje naszej pomocy. Idea tego typu wystawy zrodziła się podczas odbywanych cyklicznych spotkań lubińskich artystów, gdzie często dyskutowano o potrzebie ochrony środowiska i pejzażu. Żyjemy w czasach pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Zagrożony jest świat, który znamy. Świat, w tym również Polska, zmaga się ze skutkami degradacji środowiska. Postępujące ocieplenie klimatu i zanieczyszczenie powietrza to tylko niektóre z nich. Problemem jest również wymieranie gatunków. A to tylko czubek góry lodowej. Wyzwania, które stoją przed naturą, wymagają zdecydowanych działań każdego z nas oraz odpowiedniego edukowania. W obliczu tak poważnego problemu, potrzebujemy zaangażowania jak największej liczby osób – do szerzenia wiedzy o zachodzących zmianach i o sposobach przeciwdziałania im czy też ich łagodzenia. Do tych działań dołączają też coraz częściej artyści, o czym możemy przekonać się o czym możemy przekonać się, oglądając wystawę.. Poprzez wystawę artyści propagują prawidłową gospodarkę odpadami oraz ochronę jakości powietrza, wód i ziemi, stosowanie energii odnawialnej, ale przede wszystkim uświadamiają przyczyny zanieczyszczeń środowiska oraz zagrożeń dla zdrowia, wynikających z degradacji środowiska naturalnego.

 Idź do galerii