Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury


22/10/2022

 Bardzo miłe spotkanie we Wrocławiu

W dniu 21 października 2022 r. delegacja Zarządu LSTK z prezesem Wiesławem Radojewskim na czele - gościła we Wrocławiu, korzystając z zaproszenia artystów z Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Wizyta przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Była to robocza wizyta mająca na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami o podobnym profilu działania. Przedstawione zostały wzajemnie poglądy, problemy, a także plany na najbliższy okres. Rozmowy głównie nawiązywały do organizacji i uczestnictwa w plenerach twórczych, ich finansowaniu i zaangażowaniu artystów. Nie pominięto też ostatnich wydarzeń związanych z przebiegiem VIII Krajowego Zjazdu Rady Krajowej RSTK. Podczas spotkania dokonano prezentacji wierszy zarówno z jednej jak i z drugiej strony, co dodało uroku wydarzeniu. Ponadto prezes Zarządu WSTK - Tomasz Kociński przedstawił obszerną relację ze swojego pobytu w Chinach, prezentując jednocześnie wykonane tam zdjęcia. Na pewno nie było to bezinteresowne spotkanie. Strony obopólnie postanowiły kontynuować współpracę na niwie organizacji wspólnych wystaw i plenerów twórczych, a także organizacji spotkań w poszerzonych składach. Dziękujemy serdecznie Zarządowi WSTK za miłe i serdeczne przyjęcie, a szczególnie Pani Teresie Stąpór za zorganizowanie tego spotkania.