Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury


14/07/2022

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022 za nami

W dniu 11 lipca 2022 r w Centrum Działań Twórczych w Lubinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury za rok 2021. W zebraniu wzięły udział 23 osoby, co stanowiło 79 % ogółu  członków Stowarzyszenia. Prawomocność Zebrania stwierdziła Komisja Mandatowa, a Walne Zebranie przyjęło łącznie 7 Uchwał - niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu Stowarzyszenia oraz 1 wniosek do realizacji. Główne Uchwały to zatwierdzenie sprawozdań, w tym finansowego za 2021 r. Wybrano też delegatów na VIII Krajowy Zjazd Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury, który odbędzie się w miesiącu wrześniu 2022 r. w Gorzowie. 

Sprawozdanie za 2021 r. Protokół z Walnego