Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury


29/09/2022

 Finisaż wystawy ekologicznej "Człowiek kształtuje i chroni środowisko"

W dniu 28 września 2022 r. w Centrum Kultury MUZA odbył się finisaż wystawy ekologicznej "Człowiek kształtuje i chroni środowisko". W spotkaniu uczestniczyli artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy i wielu innych gości. Prezes Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury - Wiesław Radojewski przywitał wszystkich wierszem, który napisał na tę okoliczność, dziękując artystom za włożony wkład w organizację wystawy oraz podziękował uczestniczącej w spotkaniu Dyrektor CK MUZA - Pani Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak za udostępnienie lokalu i pomoc w przygotowaniu wystawy. Pani Dyrektor dokonała pozytywnej oceny tej wystawy - gratulując artystom przedsięwzięcia. Swoje wiersze o tematyce ekologicznej przedstawiła również nasza artystka - Krystyna Dutkiewicz. Były odczytane recenzje uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, którzy dokonali oceny poszczególnych prac, według własnego uznania, wykazując swoją dominantę myślową. Goście i artyści długo rozprawiali na temat wystawy przy symbolicznej lampce wina i wspaniałych wypiekach przygotowanych specjalnie na tę uroczystość. 

 Idź do galerii