20/11/2021

Przewodniczący Rady Krajowej RSTK gościem Zarządu LSTK

20 listopada 2021 r. wystawę jubileuszową "Nasze wyzwania - nasza pasja" wizytował Przewodniczący Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury prof. dr hab. Paweł Soroka, który wysoko ocenił działania artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Pan Przewodniczący w przeddzień jubileuszu dokonał również wpisu w Kronice Stowarzyszenia, składajac życzenia dla artystów w związku z obchodami XX-lecia istnienia LSTK. Ponieważ Pan prof. Paweł Soroka nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu jubileuszowym, przypadającym na 26 listopada 2021  r., otrzymał z rąk Prezesa Zarządu LSTK - Wiesława Radojewskiego - pamiątkowy medal wybity z okazji XX - lecia. Kilkugodzinne spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Profesor przekazał Zarządowi najnowszy tomik swoich wierszy, wydany w tym roku, pod tytułem "Noc spadających gwiazd".