29/08/2020

Przewodniczący Rady Krajowej  RSTK w Lubinie

W dniu 29 sierpnia 2020 r. gościliśmy w Lubinie Przewodniczącego Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury - prof. dr Pawła Sorokę. Przewodniczący odwiedził przygotowaną przez nas wystawę, prezentowaną obecnie w Centrum Kultury MUZA pod nazwą "Nie zapomnimy - 100 rocznica Cudu nad Wisłą".

Prof. Paweł Soroka wysoko ocenił nasze przedsięwzięcie i złożył serdeczne podziękowania artystom, którzy włożyli ogromny wkład w przygotowanie tej wystawy. Po wizycie w CK MUZA odbyło sie również posiedzenie Zarzadu LSTK, w  którym uczestniczył nasz gość, przekazując aktualne problemy stowarzyszeń o podobnym profilu do naszego w Polsce oraz przedstawiając zebranym obszerną wiedzę na temat roli środowisk artystycznych we współczesnym świecie. Wniesione aspekty polityczno-gospodarcze, ekonomiczne i kulturowe były tematem głębokiej dyskusji, które na długo pozostaną w pamięci uczestników spotkania.