10/07/2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2021 r.

W dniu 8 lipca 2021 r w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury za rok 2020. Zebranie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli: odpowiednie odstępy, stosowanie maseczek, dezynfekcja rąk itp. W zebraniu wzięło udział 23 osoby, co stanowiło 82,1 % ogółu ogółu członków Stowarzyszenia. Prawomocność Zebrania stwierdziła Komisja Mandatowa, a Walne Zebranie przyjęło łącznie 8 Uchwał - niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu Stowarzyszenia oraz 1 wniosek do realizacji.

                                                                    

 Czytaj sprawozdanie Czytaj protokół