07/07/2021

Plener artystyczny w okolicach Bolkowa

Z początkiem lipca artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury uczestniczyli w dwudniowym plenerze artystycznym p.n. „Natura w obiektywie i malowana na płótnie” w ramach realizacji projektu zadania publicznego zawartego z Gminą Miejską Lubin.

W dniach 5 - 6 lipca 2021 r. artyści z LSTK wyruszyli na dwudniowy plener w okolice Bolkowa. Po drodze zatrzymali się w Jaworze i zwiedzili ewangelicki Kościół Pokoju - największą drewnianą budowlę o funkcjach religijnych na świecie. Kościół ten w roku 2001 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednakże głównym celem było zwiedzanie Zamku w Bolkowie, gdzie na jego dziedzińcu artyści wykonali szereg prac artystycznych, szkiców i fotografii, nie tylko zabudowań, ale również wspaniałych, majestatycznych krajobrazów, widocznych z wyniosłego wzgórza, gdzie przed stuleciami wybudowano zamek. Uczestnicy pleneru wysłuchali również wykładu na temat historii zamku oraz jego położenia wśród wzniesień podgórza kaczawskiego, z uwzględnieniem historii okolicznych parków krajobrazowych, a przeprowadzone tam warsztaty  wzbudzały chęć do działania oraz inspirowały twórców do wielkiego wyzwania jakim jest ukazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego regionu, przy jednoczesnym stymulowaniu życia społeczno-gospodarczego, przede wszystkim turystyki i rekreacji, w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, a rejestracja najpiękniejszych krajobrazów, była wyzwaniem dla artystów (szczególnie fotografów), by zachować je dla przyszłych pokoleń jako dziedzictwo przyrodnicze tego regionu. Dydaktyczne forum dyskusyjne w grupie - na temat parków krajobrazowych, jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce, odbyło się już w miejscu, gdzie zaplanowano nocleg, czyli w Sadach Dolnych. Nazajutrz zaplanowano uroczą wycieczkę do Zamku Książ, oraz do przyległej nieopodal Palmiarni.


 Przejdź do galerii