19/01/2022

Finisaż wystawy  "Nie zapomnimy - 40 rocznica ogłoszenia stanu wojennego"

 

19 stycznia 2022 r. odbył się finisaż wystawy "40-ta rocznica ogłoszenia stanu wojennego", która była prezentowana w Centrum Kultury MUZA od 10 grudnia ubiegłego roku. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 - finisaż miał charakter zamknięty, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Wzięli w nim udział jedynie członkowie Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, oraz przedstawicielka CK MUZA Pani Agnieszka Byszkowska. Prezes Zarządu LSTK - Wiesław Radojewski poinformował zebranych, że wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lubińskiej społeczności i dlatego była przedłużona o prawie miesiąc. Jednocześnie oznajmił, że prezentowane przez Stowarzyszenie wystawy historyczne mają ogromne znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia i dlatego będą w przyszłości kontynuowane. Wyrazy uznania dla artystów przekazała również przedstawicielka CK MUZA.

Prezentowana wystawa odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Lubińskiego Pana Adama Myrdy.